CAD/CAM programa  InvenTex

CAD/CAM programa InvenTex skirta drabužių ir baldų gamybai.

Soft CAD-CAM

IT sistemos šiandien tampa vientisa ir neatskiriama technologinių procesų dalis. Tekstilės gamintojai susiduria su pasaulinės rinkos globalizacijos problemomis. Poveikis gamybos procesams nuolat didėja ir vis sunkiau yra išlikti konkurencinėje kovoje. Tai liečia ne tik įmones dirbančias tarptautinėje rinkoje, bet ir vietinėje. Todėl tinkami IT sprendimai gali išspręsti eilę problemų:

– sumažinti naujų produktų kūrimo ir tyrimo išlaidas,
– drastiškai sumažinti naujų gaminių dizaino kūrimą ir pagreitinti gamybos pradžią,
– maksimaliai sumažinti žaliavų sunaudojimą, gerinant detalių išdėstymą klojiniuose ir tuo mažinant atliekų kiekį,
– padeda įgyvendinti vienodus kokybės standartus gaminių projektavimo ir gamybos proceso metu.
– padeda geriau komunikuoti tarp atskirų gamybos proceso taškų.

InvenTex –tai modulinė programa ir susideda iš sekančių modulių: